• Upute za siguran rad


 • Sukladno člancima 18 i 22 Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje se bave proizvodnjom, prometom ili korištenjem opasnih kemikalija te o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe koje obavljaju promet na malo ili koriste opasne kemikalije (NN 68/07) za sve opasne kemikalije potrebno je izraditi upute za siguran rad - u slučaju nesreće

  Upute trebaju sadržavati slijedeće podatke:

  1. Podatke o proizvodu: ime proizvođača; naziv artikla, namjena proizvoda, način upotrebe i sastav.
  2. Obavijesti o opasnosti za ljude s piktogramima
  3. Zaštitne mjere i pravila ponašanja
  4. Ponašanje u slučaju opasnosti
  5. Prva pomoć
  6. Pravilno skladištenje itd.

  Ako još niste izradili upute još nije kasno, slobodno nam se obratite i mi ćemo Vam pomoći u svakom koraku Vašeg uvoza ili distribucije kemikalija.

  Google oglasi