• Sigurnosno Tehnički Listovi


 • Sigurnosno-tehnički list (MSDS ili SDS) je list koji pruža informacije koje stručnim korisnicima omogućavaju poduzimanje mjera neophodnih za zaštitu okoliša, te osiguravaju zdravu i sigurnu radnu okolinu.

  List također sadrži informacije o natpisu na proizvodu te savjete o rukovanju, uporabi te sigurnom skladištenju.

  Sve kemikalije i kemijski pripravci koji se uvoze, sukladno hrvatskim zakonima moraju imati valjani Sigurnosno tehnički list čiji su izgled i način ispunjavanja utvrđeni Zakonom o kemikalijama (NN 150/05, 53/08, 49/11) i Pravilnikom o ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista (NN 39/09, a posebice 74/11).

  Mi izrađujemo STL-ove (MSDS) za sve vrste kemikalija i kemijskih pripravaka sukladno svim važećim zakonima..

  Sigurnosno tehnički list koji je upisan u registar Sigurnosno Tehničkih listova pri Zavodu za Toksikologiju, tekođer je dokument koji Vam je potreban pri ishođenju vodopravne dozvole za kemijske pripravke, te pri uvozu istih.


  Proizvodi koji su deklarirani kao biocidi ili opasni i označeni sljedećim znakovima opasnosti: 

     vrlo jak otrov   otrov   eksplozivno   nadrazujuce   stetno   
     nagrizajuce   oksidirajuce   lako zapaljivo   vrlo jako zapaljivo   opasno za okolis 

  prije uvoza moraju imati Sigurnosno tehnički list koji je upisan u registar Sigurnosno Tehničkih Listova pri HZT-u
  , te ovisno o opasnosti i imati ishođenu dozvolu za uvoz koju izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

  Kako bi Vam mogli izraditi STL potrebno nam je:

  1. STL koji ste dobili od proizvođača (original), te po mogućnosti deklaraciju (etiketu) sa pakiranja.
  2. Podaci o uvozniku/distributeru/proizvođaču
  3. Kratak opis po jedna do dvije rečanice o namjeni proizvoda i način primjene

  I za kraj tablica koju su izradili na Hrvatskom zavodu za Toksikologiju u kojoj jasno možete vidjeti datume za izmjenu i usklađivanje Vaše dokumentacije sa važećim zakonima.


  HOdogram-CLP

  Google oglasi